OFERTA

Oferta

 • angielski –Zaletą nauki języka angielskiego w placówce jest to, że maluchy poznają język spontanicznie i śmiało, a także zaczynają komunikować się w nim bez barier. Im wcześniej dziecko rozpocznie naukę, tym większe szanse, że jego wymowa będzie pozbawiona obcego akcentu. Wielojęzyczność w dzieciństwie wpływa pozytywnie na efektywności myślenia i nauki. Myślenie dzieci staje się bardziej elastyczne i kreatywne.
 • rytmika – podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i grane.
 • bajkoterapia – mówiąc najprościej, terapia przez bajki. Chyba wszystkie dzieci lubią ich słuchać. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to także doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane albo przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć, choćby przed snem, po dniu pełnym wrażeń lub pracy. Bajkoterapia to metoda nowa, genialna w swej prostocie, łatwa do nauki dla każdego, skuteczna i zyskująca coraz większą popularność na świecie
 • zajęcia eksperymentalne – Już Jan Komeński w „Wielkiej Dydaktyce” napisał, by „ludzi nauczyć czerpać wiedzę nie z książek, lecz z nieba i ziemi, z dębów i buków” ponieważ bezpośredni kontakt z naturą, fizyka i chemią od najmłodszych lat wpływa pozytywnie na rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i fizyko chemicznych dzieci oraz pozwala wykształcić wrażliwość na piękno otaczającej przyrody,
 • zajęcia sensoryczne – Zajęcia wspierające rozwój sensoryczno-motoryczny poprzez twórczą i radosną zabawę. Warsztaty pomagają w rozwoju układu nerwowego, ruchowego oraz zmysłów. Towarzyszy temu wspieranie otwartości dzieci na otaczający świat, zwiększanie ich samoświadomości oraz wzbogacanie wiedzy na temat innych ludzi. Odpowiednio dobrane zajęcia przygotują dzieci do nauki w przedszkolu i szkole oraz umożliwią nauczycielowi zauważenie potencjalnych trudności. Dzieci nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i potrzeb, a także ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Zabawy integrujące uczą dzieci relacji z innymi ludźmi oraz zasad przebywania w grupie. Podczas zajęć dzieci biorą udział w zabawach ruchowych, plastycznych, sensorycznych i muzycznych,
 • Zumba, Disco – pracę z rytmem zapewniają możliwość opanowywania kroków poszczególnych styli tanecznych. W trakcie zajęć w młodszych grupach Zumba, Disco obejmuje krótkie zabawy ruchowe z muzyką.
 • zajęcia z multisport – warsztaty gimnastyczne, które rozwijają małą oraz dużą motorykę. Zawierają elementy korektywy. Pomagają dbać o prawidłowy, fizyczny rozwój malucha. Ćwiczenia pozytywnie wpływają nie tylko na kondycję fizyczną, ale poprawiają również pracę mózgu – aktywne dzieci później lepiej radzą sobie w szkole! Sport to przede wszystkim dobra zabawa.
 • zajęcia teatralne, kreowanie ról – podczas zajęć dzieci ćwiczą wyobraźnię, koncentrację. Dzieci uczą sie poprzez naśladownictwo. Zajęcia dostosowane są do wieku, poziomu umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb uczestników. Gwarantujemy świetną zabawę i cenne doświadczenia.

Niepubliczny żłobek, klub malucha i prywatne Przedszkole Smerfuś współpracują również ze specjalistami.

 • logopedą
 • psychologiem dziecięcym
 • pedagogiem specjalnym